معجزه طراحی بوم مدل کسب و کار در موفقیت شما

معجزه طراحی بوم مدل کسب و کار در موفقیت شما

9جزء مدل کسب و کار: این نه جزء در واقع منطق چگونگی کسب درآمد هر شرکت را نشان می دهند. با توجه به اینکه این نه جزء هر چهار حیطه اصلی کسب و کار را پوشش می دهند یعنی مشتریان، ارزش پیشنهادی، زیرساخت و پایداری مالی. 1 – بخش های مشتری: قلب هر مدل کسب […]

دسته‌بندی: شرکتی
پدر علم حسابداری که بود؟

پدر علم حسابداری که بود؟

ایرانیان بسیاری پس از تحصیل در خارج از کشور برای خدمت به ایران به وطن بازگشتند اما بی­گمان فضل الله اکبری یکی از تاثیر گذارترین آنان بود. او پس از در یافت دکترا در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و دانشگاه استانفورد به ایران بازگشت و نام خود را در تاریخ جاودانه کرد. فضل الله اکبری پدر […]

دسته‌بندی: شرکتی فروشگاهی