حسابداران جزیره

حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری انجام می گیرد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. لذا یک حسابدار معمولا اطلاعات مالی را ثبت و گزارشات مالی را تهیه و به مدیریت شرکت یا مراجع قانونی ارائه می کند. حسابداران داده های خام را در دفاتر و نرم افزارهای حسابداری ثبت و به آنها نظم می بخشند. محصول نهایی کار یک حسابدار گزارشات و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری ذینفعان (مدیران، مجامع عمومی سازمان، سرمایه گذاران، دولت و...) می باشد.

سمت :
ساعت کاری :
جنسیت :

هاجر اسدی

حسابدار

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: دارد

فاطمه نوروزي

کارآموز

 • مدرک تحصیلی: کاردانی
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • ساعت کاری: تمام وقت
 • حق مشاوره: دارد

افسانه شیبانی

مدیر مالی - حسابدار - حسابرس - صندوقدار

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: ندارد

یاسمن علمداری

کارآموز - صندوقدار

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • ساعت کاری: تمام وقت
 • حق مشاوره: ندارد

ساناز اسدي

حسابدار

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: تمام وقت
 • حق مشاوره: دارد

مریم غلامی

حسابدار - کمک حسابدار - کارآموز

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: ندارد

نیوشا هژبر

حسابدار

 • مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: تمام وقت
 • حق مشاوره: ندارد

معصومه صدیقی

حسابدار - کمک حسابدار

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: ندارد

زینب مرادی غریبوند

حسابدار

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • ساعت کاری: تمام وقت
 • حق مشاوره: دارد

مقدسه محمدی

حسابدار - کمک حسابدار - کارآموز - صندوقدار

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: ندارد

مهشاد خداويسي

صندوقدار

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: دارد

وحید جهاندوست

حسابدار - کمک حسابدار - کارآموز

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • ساعت کاری: تمام وقت
 • حق مشاوره: ندارد

ملیکا صابری

مدیر مالی - مشاور مالی - حسابدار

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: دارد

بیتا طبرسی

مدیر مالی - مشاور مالی - حسابدار - حسابرس - کمک حسابدار - صندوقدار

 • مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: ندارد

فرشاد بیک نیا

حسابدار

 • مدرک تحصیلی: لیسانس
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: دارد

منیژه عشوری

حسابدار - کمک حسابدار - صندوقدار

 • مدرک تحصیلی: دیپلم ریاضی فیزیک
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: تمام وقت
 • حق مشاوره: دارد

سعیده وجدانی

حسابدار - کمک حسابدار - کارآموز - صندوقدار

 • مدرک تحصیلی: لیسانس
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: ندارد

فاطمه قدبیگی

صندوقدار

 • مدرک تحصیلی: دیپلم و دانشجوی معماری دانشگاه تهران
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: ندارد

شکیبا شاهانی

کارآموز

 • مدرک تحصیلی: فوق دیپلم
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: ندارد

زهرا معصومیان

صندوقدار

 • مدرک تحصیلی: کاردانی مدیریت بازرگانی
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: ندارد

فرشته زارعی

حسابدار - کمک حسابدار - صندوقدار

 • مدرک تحصیلی: کاردانی حسابداری
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: دارد

محسن علوی

حسابدار - کمک حسابدار

 • مدرک تحصیلی: لیسانس
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • ساعت کاری: تمام وقت
 • حق مشاوره: ندارد

زهره مولایی

صندوقدار

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی سخت افزار
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • ساعت کاری: تمام وقت
 • حق مشاوره: دارد

امین خادم حسینیه

حسابدار - کمک حسابدار - کارآموز - صندوقدار

 • مدرک تحصیلی: دیپلم
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • ساعت کاری: تمام وقت
 • حق مشاوره: ندارد

زهرا شاهروتی

کارآموز

 • مدرک تحصیلی: تحصیل در رشته حسابداری مقطع کارشناسی
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: دارد

حمید ایرانی

مدیر مالی - مشاور مالی

 • مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت دولتی
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: تمام وقت
 • حق مشاوره: دارد

رقیه حق پناه

کارآموز - صندوقدار

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: تمام وقت
 • حق مشاوره: ندارد

مریم سلیمان زاده

حسابدار - کمک حسابدار

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: دارد

لیلا میرزاپور

حسابدار - کمک حسابدار - صندوقدار

 • مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: دارد

فهیمه سرمست

حسابدار - کمک حسابدار - صندوقدار

 • مدرک تحصیلی: ليسانس مديريت بازرگانی
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: دارد

نجمه رحیمیان

حسابدار

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: دارد

عاطفه چراغ چشم

حسابدار - کمک حسابدار

 • مدرک تحصیلی: دانشجوي كارشناسي حسابداري
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: ندارد

معصومه اسدي

حسابدار - کمک حسابدار - کارآموز

 • مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: تمام وقت
 • حق مشاوره: ندارد

بلقیس غریب

کارآموز - صندوقدار

 • مدرک تحصیلی: دیپلم
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: ندارد

فرزانه یوسف پور

حسابدار - کمک حسابدار - کارآموز - صندوقدار

 • مدرک تحصیلی: کاردانی
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: ندارد

کوروش حاج بابائی

مدیر مالی - مشاور مالی

 • مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: دارد

فهیمه کرم زاده

حسابدار

 • مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: تمام وقت
 • حق مشاوره: دارد

هاجر بلبلی

کارآموز - صندوقدار

 • مدرک تحصیلی: لیسانس
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • ساعت کاری: تمام وقت
 • حق مشاوره: دارد

مهشید گلشنی یوسف اباد

حسابدار - کمک حسابدار - صندوقدار

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • ساعت کاری: تمام وقت
 • حق مشاوره: ندارد

روشنک حسینی

کارآموز - صندوقدار

 • مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: تمام وقت
 • حق مشاوره: دارد

محمد خورشیدی

حسابدار - کمک حسابدار - صندوقدار

 • مدرک تحصیلی: فوق دیپلم
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: دارد

سارا بلندرفتار

حسابدار

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: پاره وقت
 • حق مشاوره: ندارد

بهروز رضاپور

مشاور مالی - حسابدار

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری
 • وضعیت تاهل: متاهل
 • ساعت کاری: تمام وقت
 • حق مشاوره: دارد

دلناز نوروزی

مدیر مالی - حسابدار

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی
 • وضعیت تاهل: مجرد
 • ساعت کاری: تمام وقت
 • حق مشاوره: دارد