آدرس: جزیره کیش، بلوار ایران، خ سرمایه 2، ساختمان زرین (EX52)، طبقه 2، واحد 7

تلفن: 44422979–076   

ایمیل: info@apkish.co

فکس: 44423667-076

ارتباط با اندیشمندان پارس