افتخارات

اندیشمندان پارس در طول سالهای فعالیت خود مجموعه های کوچک تا خیلی بزرگ را تحت پوشش انواع خدمات نرم افزاری و سخت افزاری قرار داده و همواره با ارائه بهترین و با کیفیت ترین خدمات پشتیبانی در کنار مشتریان عزیز بوده است.

کاربرد:
افتخار همکاری با کافه خورشید

افتخار همکاری با کافه خورشید

افتخار همکاری با شرکت هالی کیش

افتخار همکاری با شرکت هالی کیش

افتخار همکاری با شرکت اسپرت کیش

افتخار همکاری با شرکت اسپرت کیش

افتخار همکاری با تعاونی زرین

افتخار همکاری با تعاونی زرین